ایران حقوق

وبلاگ تخصصی دانشجویان حقوق دانشگاه مراغه

دروس حقوق در مقطع کارشناسی


دروس عمــومـی معارف اسلامی 1 ، معارف اسلامی 2 ، اخلاق و تربیت اسلامی ، انقلا ب اسلامی و ریشه های آن ، تاریخ اسلام ، متون اسلامی ، فارسی ، زبان عمومی ، تربیت بدنی 1 ، تربیت بدنی 2 ، جمعیت تنظیم خانواده


دروس پــایـه

مقدمه علم حقوق ، حقوق جزای عمومی 1 ، حقوق اساسی 1 ، حقوق مدنی 1 ، مبا نی علم اقتصاد ، عربی ، مالیه عمومی ، مبانی جامعه شناسی

دروس تخصصی

حقوق اساسی 2 ، حقوق جزای عمومی 2 ، حقوق جزای عمومی 3 ، بین الملل عمومی 1 ، بین الملل عمومی 2 ، سازمانهای بین الملل ، حقوق اداری 1 ، حقوق اداری 2 ، اصول فقه 1 ، اصول فقه 2 ، متون فقه 1 ، متون فقه 2 ، متون فقه 3 ، متون فقه 4 ، تجارت 1(اشخاص) ، تجارت 2 (شرکتها) ، تجارت 3 (اسناد تجاری) ، تجارت 4 (ورشکستگی) ، حقوق مدنی 2 (اموال و مالکیت) ، مدنی 3 (کلیات قرارداد) ،مدنی 4 (الزامات خارج از قرارداد) ، مدنی 5 (خانواده) ، مدنی 6 (عقود معین قسمت الف) ، مدنی 7 (عقود معین قسمت ب) ، مدنی 8 (شفعه-وصیت-ارث) ، آئین دادرسی مدنی 1 ، آئین دادرسی مدنی 2 ، آئین دادرسی مدنی3 ، متون حقوقی 1 ، متون حقوقی 2 ، آئین دادرسی کیفری 1 ، آئین دادرسی کیفری 2 کار تحقیقی 1 ، کار تحقیقی 2 ، بین الملل خصوصی 1 ، بین الملل خصوصی 2 ، جرم شناسی ، جزای اختصاصی 1 ، جزای اختصاصی 2 ، جزای اختصاصی 3 ، قواعد فقه 1 ، قواعد فقه 2 ، حقوق تطبیقی ، ادله اثبات دعوی ، حقوق کار ، پزشکی قانونی .

دروس اختیـــاری احوال شخصیه ، پلیس علمی ، حقوق بانکی ، حقوق بیمه ، مالکیت معنوی ، کارآموزی قضائی ، کیفر شناسی ، حقوق جزای نظامی ، آیات الاحکام ، حقوق هوائی ، رویه قضائی ، بزهکاری اطفال 2-1 ، داوری بین الملل ، حقوق ثبت

+ نوشته شده در  سه شنبه 22 شهریور1390ساعت 10:49  توسط ایران حقوق  |